The event has already taken place.

First moderated debate about the scientific and private life of Czech and Slovak compatriots in Switzerland.


For more information just scroll down and see our guests, date, and debate topics

GUESTS

Olga Křičková

Vice President, Head of Strategy & Operations

Alnylam Pharmaceuticals

Zug

Petr Svoboda

Group Leader

Czech Academy of Science

Prague

(online)

Matej Pribiš

Psychiatrist

Psychiatrische Universitätklinik Zurich

Zurich

Tomáš Petrek

Managing Director

GoBigname

Bratislava

Dear friends of SCSM,


It is not even a year since the first idea to unite the Czech and Slovak community living in Switzerland and we are already preparing for you another event full of big names, which will share their experience and stories with you. The New Year brings fresh wind and we try to get the ball rolling. Here we introduce you to a brand new event organized by the SCSM team.

Beer POTLAT.CH is here!


What is this event about? As the name suggests, we will drink Czech beer and debate. Just simple like that. After all, even Václav Havel invited former US President Bill Clinton to the famous pub "U Zlatého tygra" during his visit to Prague.


Within the prepared sessions, we will talk with four VIP guests about the motivation to move to Switzerland and our expectations, support from home and home institutions, finding friends, partners, and ourselves, integration into the Swiss and the multicultural community, the relationship of Czechs and Slovaks living abroad, reasons why to avoid compatriots is sometimes a good idea.


Are you saying that science and Czech beer culture do not go together and not at all in Switzerland? That's exactly what we want to talk about. This year's debate will focus on:


Why meet compatriots in Switzerland?

what is missing and redundant not only in the scientific community


Everyone across all disciplines and professions is more than welcome. The event is for everyone!


Register here!


Save the date and see you on 12th March, 2022 at the historically first Beer POTLAT.CH in Switzerland!

GENERAL INFORMATION

 • 2.5 hours of moderated debate

 • Topic: Why meet compatriots in Switzerland?

 • Official languages are Czech and Slovak

 • Guests from the Czech Republic, Slovakia, and Switzerland

 • Networking until the beer is gone

IMPORTANT

 • Date: 12th March 2022 at 15:00

 • Venue: CzechIN Zurich - Český dům

Boulevard Lilienthal 48

Glattpark, 8152

 • Registration deadline on 28th February 2022

 • Entrance fee: 20 CHF

 • Snacks and welcome drink included

 • no COVID-19 measures apply

Harmonogram

 • 11:00 - Opening of CzechIN Zurich - Český dům (and a beer tap)

All beer lovers and early birds interested in non-formal networking are very welcome. Happy to see volunteers willing to help with preparations.

 • 13:00 - Registration Opening

This year's Beer PotlatCH brings together more than 60 people. Therefore, we kindly invite you to save enough time to register, receive a welcome gift, refreshments, and a comfortable settlement.

 • 15:00 - Debate Start

We start with a short introduction to the speakers followed by three debate blocks on various topics with beer breaks. There will also be space between the blocks for your questions, so don't hesitate and get your questions ready now.

 • 17:30 - 18:00 - End of debate. Free networking begins.

 • 21:00 - Official end of Beer PotlatCH

 • 22:00 - Closing of CzechIN Zurich - Český dům

Vážení příznivci SCSM,

Ještě to není ani rok od prvního nápadu spojit českou a slovenskou vědeckou komunitu žijící ve Švýcarsku a my pro Vás už připravujeme další akci nabitou zvučnými jmény, která se s Vámi podělí o jejich zážitky a zkušenosti. Nový rok přináší svěží vítr a tak si Vám dovolujeme představit zbrusu novou událost organizovanou týmem SCSM!

Pivní POTLA.CH je tady!


O čem tato akce bude? Jak už název napovídá bude se pít pivo a debatovat. Vždyť i Václav Havel vzal amerického prezidenta Billa Clintona do slavné pivnice "U Zlatého tygra" při jeho návštěvě Prahy.


V rámci připravovaných bloků budeme se čtyřmi VIP hosty mluvit o motivaci k vyjetí do Švýcarska a očekávání, podpoře z domova a domovských institucí, hledání přátel, partnerů a sama sebe, začlenění mezi Švýcary a do multikulturní komunity, vztahu Čechů a Slováků žijících v zahraničí, důvodech proč se někdy krajanům raději vyhnout a mnoho dalšího.


Říkáte si, že věda a česká pivní kultura nejdou dohromady a už vůbec ne ve Švýcarsku? Přesně o tom chceme mluvit. Tématem letošní debaty bude:


Proč se potkávat s krajany ve Švýcarsku?

aneb co nám chybí a přebývá nejen ve vědecké komunitě


Vítání budou všichni napříč obory a povoláním. Akce je pro každého!


Registrujte se zde!Na viděnou 12. března 2022 při historicky prvním Pivní POTLA.CHu ve Švýcarsku!

OBECNÉ INFORMACE

 • 2,5 h moderované debaty

 • Téma: Proč se potkávat s krajany ve Švýcarsku?

 • Oficiálními jazyky jsou slovenština a čestina

 • Hosté z Česka, Slovenska a Švýcarska

 • Networking až do večerních hodin


DŮLEŽITÉ

 • Datum: 12. března 2022 v 15:00

 • Venue: CzechIN Zurich - Český dům

Boulevard Lilienthal 48

Glattpark, 8152

 • Registrace do 28. února 2022

 • Vstupné: 20 CHF

 • Občerstvení a welcome drink v ceně

 • akce nepodléhá žádný opatřením COVID-19

Harmonogram

 • 11:00 - otevření dveří CzechIN Zurich - Českého domu (a naražení pípy)

Milovníky piva a zájemce o neformální networking zveme už v tuto brzkou hodinu. Budeme velmi rádi za dobrovolníky ochotné pomoci s chystáním.

 • 13:00 - Začátek registrace

Účast letošního potlachu je hojná a proto Vás prosíme, aby jste si vyhradili dostatek času na registraci, převzetí dárku na uvítanou, občerstvení a pohodlné usazení se k debatě.

 • 15:00 - Začátek debaty

Krátké představení řečníků. Následovat budou tři bloky debaty na různá témata s přestávkami. Mezi bloky bude také prostor pro Vaše dotazy, takže neváhejte a nachystejte si otázky již nyní.

 • 17:30 - 18:00 - Konec debaty a začátek volného networkingu

 • 21:00 - Oficiální ukončení Pivního Potla.CHu

 • 22:00 - Předpokládaný konec akce